ราคาย้อนหลัง
 
 
 

ลำดับ
 
ตั้งแต่ สิ้นสุด ราคาไข่คละ
       
1 02 กรกฏาคม 2558 ปัจจุบัน 2.60 บาท/ฟอง
2 24 เมษายน  2558 01 กรกฏาคม 2558 2.50 บาท/ฟอง
3      
4      
       
       
       
       
       
       
       
 
 

Copyright by mkr.co.th
Engine by MAKEWEBEASY