เกี่ยวกับเรา

 
บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย นางศิริรัตน์ พาณิชย์วรชัยกุล ซึ่งดำเนินธุรกิจมาในรูปแบบเจ้าของคนเดียวมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี จนมาปี พ. ศ. 2552  มีแนวความคิดว่า ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ การที่จะติดต่อเจรจาธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ ควรจะเป็นไปในรูปแบบสากลมากขึ้นคือ เป็นรูปแบบนิติบุคคล มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศของบริษัทจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้า อีกทั้งยังต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล จึงมีความคิดว่าต้องนำพาองค์กรให้เติบโตขึ้นตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือ การจัดตั้งบริษัท และการสร้างมาตรฐาน GMP-HACCP โดยการสร้างมาตรฐานการจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่

ความสำเร็จ หรือ ปัญหา / อุปสรรค  ครั้งสำคัญของกิจการที่ผ่านมา คือ เนื่องจากองค์กรมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีการทำงานแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการผลิต พนักงาน เอกสาร และผู้บริหาร จึงทำให้ระบบที่ปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาอย่างมากในการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน ทุกระดับ และ การจัดการด้านการควมคุมคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเหมาะต่อการบริโภคของลูกค้า

บริษัท  มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด มีนโยบายด้าน GMP - HACCP  ดังนี้

 

เราผลิตและส่งมอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ดี
ให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

Copyright by mkr.co.th
Engine by MAKEWEBEASY